De tuin

De tuinderij is de grootste tak die we hebben,  in 2017 zijn wij voor de hobby begonnen met groente telen om deze te verkopen. Het is allen een beetje uit de hand gelopen. Inmiddels hebben we een halve hectare grond waarop wij groente telen. We telen zo'n 40 soorten groenten. op zoveel mogelijk biologische wijze. Dit houdt in: geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. 

waar wij verkopen onze groente 

Bij onze kraam aan Kolenmieten 6 te Geerdijk,

Ook bestaat de mogelijkheid voor een groentetas, voor meer informatie zie het kopje 'groentetassen'. 

 

 

 

 

Gezonde bodem 

Van nature zit de bodem vol met bacteriën en schimmels die als de balans in de bodem goed is een tal van processen regelen, en hiermee de planten helpen. Als de bodem deze gezonde balans heeft zul je geen chemische middelen  nodig hebben, om je gewassen gezond te houden.

Hoe houden we de bodem gezond 

Wij zorgen op drie manieren voor een goede balans in onze bodem op de volgende manier, door ons teeltplan, onze manier van bemesten en onze manier van grond bewerken, hieronder zullen wij dit kort toelichten. 

  • We houden de bodem gezond door een ruime vruchtwisseling van 7 jaar. Dat houdt in dat elk gewas pas na 7 jaar weer terugkomt op het zelfde stuk grond. We hebben in ons teeltplan ook een rustvak, elke 7 jaar krijgt de grond een jaar rust.
  • We gebruiken geen drijfmest omdat dit het bodemleven niet ten goede komt. We bemesten alleen met vaste stalmest en compost, omdat dit juist een boost geeft aan het bodemleven. Dat komt doordat deze mest nog moet worden afgebroken door het bodemleven het voedt dus de bodem.
  • We zijn  gestopt met ploegen, want met ploegen keer je de grond om waarmee het bodemleven een klap krijgt, en dus moet herstellen. In plaats daarvan werken we met onze varkens,deze wroeten de grond om en dit gaat een stuk langzamer dan ploegen. Waardoor het bodemleven niet zo'n klap krijgt. Na de varkens gaan de kippen de grond op om te voorkomen dat we last krijgen van onkruid. Daarna cultiveren we de grond, dit houdt in dit we het lostrekken zonder het te keren. 

Bloemen 

Wat wij ook belangrijk vinden is biodiversiteit. dit ook om de gewassen gezond te houden, maar ook omdat wij het als onze plicht zien voor de aarde te zorgen. In plaats van onze aarde kapot te maken willen wij het op een zo goed mogelijk manier beheren. Daarom willen wij ruimte bieden aan kwetsbaardere dieren en planten. Zo zaaien wij bijvoorbeeld bloemenmengsels voor insecten en willen wij in de boswal rond de percelen meer diversiteit aanbrengen voor insecten en vogels.